Benny Siewertsen

Benny Siewertsen/2005

####

My father, Benny Siewertsen, passed away january 2007, and is no longer maintaining this page.                                           Bjarne Siewertsen

####

Benny Siewertsen is journalist en schrijver. Hij is Zuidjut en werkte een aantal jaren in dat landsdeel. Hij heeft boeken over Zuidjutse, bij voorkeur historische, onderwerpen geschreven. Zoals zo veel Zuidjutten is hij van Friese afkomst en het verbaast hem dat de Friese identiteit in Denemarken zo goed als vergeten en verdwenen is. Dit terwijl in West-Sleeswijk en in de Nederlandse provincie Fryslân levendige en populaire activiteiten voor het behoud van de Friese taal en cultuur aan de dag worden gelegd. In landen als Duitsland, Nederland en Engeland - en zelfs in Noorwegen, Zweden en IJsland - wordt onderzoek gedaan naar de Friese geschiedenis, genealogie en taalwetenschap. De Friese taal is nauw verwant aan het Engels en het Duits.

Dit boek is geschreven voor een Deens publiek en wel in het bijzonder voor de vele Denen die Friese "roots" hebben. Het vertelt de dramatische geschiedenis van de Friezen en probeert er een verklaring voor te vinden waarom de Friezen in Denemarken "onze vergeten voorvaderen" kunnen worden genoemd.