Bronnen en literatuur

"De to baronesser". H.C.Andersen. "De twee baronessen"

"Rømøs kommandører og sejlskibskaptajner" "Commandeurs en zeilbootkapiteins van Rømø" en "Rømø-kaptajners skibsbilleder" "scheepsprenten van kapiteins van Rømø" van Fritz Joachim Falk, För.

"Kilder til Genforeningens historie". E. Holbech. "Bronnen tot de geschiedenis van de hereniging"

Tidsskriftet Slesvigland jaargang 1983 Tijdschrift Sleeswijkland

Frisisk-Dansk-Tysk ordbog. Nordfrisisk Institut. Fries-Deens-Duits woordenboek

Fortællinger om orkanen 3. December 1999. Mogens Cuber. Verhalen over de orkaan van 3 december 1999

"Friserne i Slesvig-Holsten". Thomas Steensen. "Friezen in Sleeswijk-Holstein"

"Friserne i Sønderjylland". S.M. Lønneth. Sydslesvigske Årbøger 1. 1947. "Friezen in Zuid-Jutland"

"Nordfriesland von A bis Z". Nordfrisisk Institut. "Noord-Friesland van A tot Z"

"Wer sind die Friesen". Thomas Steensen.

"Oplev marsklandet – fra Friedrichstad til Ribe". Valdemar Kappel. "De marsgronden – van Frederikstad tot Ribe- bekeken"

"Geschichte Nordfrieslands". Nordfrisisk Institut. "Geschiedenis van Noord-Friesland"

"Vadehavet – marsk og mennesker". H. E. Sørensen."Waddenzee - marsland en mensen"

"Nordfrisland – digernes land". Fr. Dinsen Hansen. "Noordfriesland – land van de dijken"

"På opdagelse i Sydslesvig". Fr. Rudbeck. "Op ontdekking in Zuid-Sleeswijk"

"Vore frisiske naboer". Grænseforeningens årbog 1971. "Onze Friese buren", jaarboek grensvereniging

"Tønder 1243-1943". Claus Eskildsen

"Vandringer syd for grænsen". Richard Andersen. "Wandeltochten ten zuiden van de grens"

"Runologiske forbindelser mellem Frisland og Danmark". Hans Frede Nielsen. "Runologische verbanden tussen Fryslân en Denemarken"

Emil Nolde: Festskrift 1958. "Feestgeschrift 1958"

"Søens folk". Ved Ole Højrup. "Volk van de zee"

"Dansk bondeliv". H.F. Feilberg. "Deens boerenleven"

"Die Nordfriesen und die friesische Minderheit". W.L. Andresen. "De Noordfriezen en de Friese minderheid"

Sydslesvigske sagn. Helge Noe-Nygaard. Zuid-Sleeswijkse sagen

"Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog". Peter Kr. Iversen. Dagboek van marskramer Jens Wulff

"Slægtsforskning på pc". Ove Lauridsen. ‘Stamboomonderzoek via de pc"

"Saxo". Peter Zeeberg.

Daarnaast verschillende publicaties van het Friese Instituut in Bredstedt, de Zuid-Sleeswijkse vereniging, de Vereniging voor Nationale Friezen en de
Noordfriese Vereniging..

Tijdschrift "Geologi": Nordsøens udvikling. Jørgen O. Leth. "Ontwikkeling van de Noordzee"