Dat zijn de Friezen

Het is uiteraard onmogelijk om ook maar een enigszins redelijke karakteristiek van een populatie te geven, in een qua bevolking zo complex gebied als de Waddenzeekust van Nederland tot de Baai van Ho bij Esbjerg.

Het gebied is eeuwenlang door vele volkeren bewoond, of bewoond geweest. Wie zijn er dus Friezen en wie zijn het niet? Familiebanden zijn kruiselings en overdwars aangeknoopt, taal en dialecten zijn vermengd en van meerdere zijden beďnvloed. Oorspronkelijke niet-Friezen hebben de Friese taal en cultuur overgenomen en mensen van de Friese volken zijn hun oorspronkelijke banden kwijtgeraakt, zijn meertalig geworden, hebben de taal verruild en zijn zich langzamerhand als Duitsers, Nederlanders of Denen gaan gedragen.

Wanneer men een Friese identiteit gaat zoeken, is de taal daarom geen geschikte bron. Dezelfde vraagtekens mag men eerlijk gezegd ook zetten bij het begrip Friese cultuur. Men kan er over discussiëren of er wel een specifieke Friese cultuur bestaat. Professor Thomas Steensen van het Friese Instituut schrijft, dat deze vraag misschien wel met een paradox is te beantwoorden: "Het bijzondere van de Friese cultuur bestaat daaruit, dat er niet zoiets als een "Friese cultuur" kan worden gevonden". "Wat men in het noordelijke Friesland aantreft is meer een culturele pluriformiteit. Men vindt geen éénsoortigheid of uniformiteit in de Friese streken, maar een veelvormigheid in geschiedenis, bouwstijl, taal, natuur en het landschap, geschapen door invloeden van vele zijden". Daarin vindt men dan het speciale.

Misschien zou men voor een antwoord op de vraag wat Friezen zijn ook de definitie van Grundtvig kunnen hanteren: "Tot het volk hoort iedereen, die zich er zelf toe rekent".

Daarmee komt men er in de praktijk echter evenmin uit. Feit is, dat velen van Friese afstamming zich niet als Fries gedragen, maar als Duitser, Nederlander, of Deen. Beroemdheden, zoals de dichter Theodor Storm uit Husum en de schilder Emil Hansen, die zijn achternaam ontleende aan zijn geboorteplaats, het dorp Nolde, dat nu in Denemarken ligt, kwamen beide uit een oude Friese familie, maar voelden zich Duitser en geen Fries.