De vergeten Friezen in Denemarken
Voorpagina > Dat zijn de Friezen > De maan een Hollandse kaas

De maan een Hollandse kaas

Een zegswijze op Sylt demonstreert het gevoel van humor, dat de Friezen ook hadden, en waarmee men elkaar en vooral ook mensen van andere eilanden, kon plagen.

Bij Hörnum op Sylt was een schip, geladen met Hollandse kaas, gestrand en overal op Hörnum kon men kazen vinden. De strandjutters kwamen van heinde en verre en ze verzamelden een rijke buit. "Op een avond kwamen twee mannen van För naar Hörnum en vroegen aan een Syltenaar waar ze kazen konden vinden. Dit was echter was een grappenmaker en hij wilde de hele buit op het strand voor zichzelf hebben. Hij wees daarom naar het noordoosten, waar de volle maan net opkwam en hij zei: "Kijk daar drijft er één". Daarop roeiden de Föringers richting maan.

Op Sylt kent men nog steeds het gezegde: "Hij roeit, net als de Föringers, naar de maan, omdat hij denkt dat het een Hollandse kaas is".

Het zijn niet altijd stichtende verhalen, die over de kustfriezen en de strandingen langs de kust worden verteld. Net zoals op veel andere kusten, lokte men in vroegere tijden met misleidende vuren de schepen richting kust, waar ze dan strandden. Het gebeurde dan wel dat de bemanning werd vermoord, zodat de rovers de vracht konden stelen.