De vergeten Friezen in Denemarken
Voorpagina > Dat zijn de Friezen > Het karakter van de Friezen

Het karakter van de Friezen

Er kan een Nederlandse karakteristiek worden gevonden, waarin wordt verteld hoe de Friezen door hun omgeving worden beoordeeld.

Over hun talenten wordt gezegd "dat de Friezen niet bijzonder kunstzinnig zijn, uitgezonderd hun literaire talenten". Er bestaat een spreekwoord in het Latijn: "Frisia non cantat, Frisia ratiocinatur" (Friezen zingen niet, Friezen zoeken oplossingen).

Wat het temperament betreft: Men kan de Friezen classificeren als gevoelige, niet-actieve types. Er brandt een vuur in iedere Fries, maar het smeult alleen maar. Slechts onder bijzondere omstandigheden, meestal op een onvoorspelbaar moment, breekt het vuur uit. Dan is het ook vaak niet meer onder controle te houden. Anderzijds fungeert dat "smeulende vuur" als brandstof voor het hoog ontwikkelde idealisme van de Friezen.

Friezen zijn erg gevoelig, maar hebben er grote problemen mee die innerlijke gevoelens te uiten. Die innerlijke spanning kan leiden tot een sterk gevoel van onvrede, die zich weer tot een melancholische geestesstemming kan ontwikkelen. In Friesland komen verhoudingsgewijs meer melancholische mensen voor dan in andere delen van Nederland. Ook zijn zware depressies onder jonge Friezen niet abnormaal.

De ambities: Friezen hebben veel ambities en een sterke wil om die waar te maken. Ze kunnen opleven bij sportwedstrijden als schaatsen en zeilen. Een nadeel van die sterke ambities is, dat persoonlijke resultaten vaak meer tellen dan vriendschap en saamhorigheid.

Een Fries is een bijzonder trots persoon. Zijn natuur dwingt hem daartoe. Het gevoel van eigenwaarde wordt geďllustreerd door deze term: "trochloftich folk fan disse âlde namme" (een volk van oude naam dat zijn sporen heeft verdiend).

Individualisme is een op de voorgrond tredende trek in het Friese karakter. Met die idealistische geest is hij of zij erg eigenzinnig. Friezen proberen altijd de mening van een ander gewaar te worden, voordat zij voor zichzelf handelen of praten.

Friezen leven ook nu nog volgens hun eigen normen. Deze normen zijn nogal verschillend van andere delen van Nederland. Friezen houden van "fair play" en ze haten dikdoenerij. Eén van hun spreekwoorden is: "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg". Andere normen betreffen het zich houden aan het gegeven woord, hun gevoel voor goed en fout en hun sociale bewogenheid.

Mensen met Friese "roots" in andere landen kunnen dus nagaan, of ze daar iets van herkennen!