De vergeten Friezen in Denemarken
Voorpagina > De taal van de Friezen > Niet zichtbaar Deens onderzoek

Niet zichtbaar Deens onderzoek

Bij het werken aan dit boek zijn er contacten geweest met taalonderzoekers in Nederland, Duitsland, Noorwegen, indirect in Engeland en helemaal uit Estland.

De indruk bestaat dat er in deze landen een grote belangstelling bestaat voor de Friese taal als een soort uitgangspunt voor de ontwikkeling van de hedendaagse eigen taal . Ook Zweden moet hier overigens worden genoemd. De Deense bronnen zijn merkwaardigerwijs karig en bescheiden en moeilijk te vinden. Het lijkt er derhalve niet op dat het Fries een erg grote plaats in het Deense taalonderzoek inneemt, ondanks de nauwe demografische-, geografische- en historische verwantschap.

Geen enkele huidige Deense onderzoeker heeft zich kennelijk op grote schaal bezig gehouden met onderzoek in de Friese taal, ondanks het feit dat de Friezen eeuwenlang één van de grootste minderheden in het Deense koninkrijk vormden. In ieder geval is er over dergelijke Deense onderzoeken erg weinig gepubliceerd.

Dat zou ook de reden kunnen zijn dat er geen enkele Deense onderzoeker heeft deelgenomen aan het uitwerken van het omvangrijke en prestigieuze wetenschappelijke werk "Handbuch des Friesischen". Dit boek werd, na jaren arbeid, in 2002 afgerond en kwam onder andere in Duitsland uit. De mensen die bijdroegen aan dit geleerde werk over de Friese geschiedenis, cultuur en taal, van de runen tot en met de actuele taalpolitiek, waren belangrijke taalonderzoekers uit Duitsland, Nederland, Zweden en Engeland.