De vergeten Friezen in Denemarken
Voorpagina > Het Volk en het land > Het Waddenzeegebied moet behouden blijven

Het Waddenzeegebied moet behouden blijven

Het is de bedoeling dat het oude unieke land van de Friezen langs de Waddenzeekust behouden en beschermd zal worden. Dit ten faveure van de komende generaties. Dat wekt geen
onverdeeld enthousiasme onder de bewoners van Zuid-Jutland, die hun afgedwongen recht op een vrij uit te oefenen landbouw, jacht en visserij wensen te behouden. Er is scherpe kritiek geweest op de verschillende beschermingsplannen, die door de plaatselijke woordvoerders werden aangemerkt als Kopenhaagse schoolbordtheorieŽn, zonder begrip voor de omstandigheden van de plaatselijke bevolking.

De Milieubeschermingorganisaties dringen aan op het beschermen van het landschap en de natuur. Omdat er geen behoefte meer is aan grote nieuwe landbouwarealen, betekent dat dat de landaanwinningswerkzaamheden langs de kust langzamerhand zullen worden beŽindigd.

De aandacht voor het rijke dierenleven heeft nu hoge prioriteit. De Waddenzee is een gigantische voedselkamer voor miljoenen vogels, zowel standvogels als, vooral in het voor- en najaar, duizenden trekvogels. Daaronder zijn veel zeldzame soorten. Ook het grote bestand aan zeehonden en ander dierenleven in de Waddenzee vraagt, samen met de unieke flora, om bescherming en behoud.


Deel van een kaart uit 1240 Ė vermoedelijk een kopie - met de verdwenen, bijna onbekende provinciestad Wendingstad, met haar havenstad Friezenhaven, die ongeveer 50 kilometer ten westen van TÝnder lag, maar die nu diep in de Noordzee onder water ligt.

Nederland, Duitsland en Denemarken hebben afspraken gemaakt over de bescherming van het hele Waddenzeegebied en zij hebben een gezamenlijk Waddenzeesecretariaat in het leven geroepen. In de twee eerstgenoemde landen is nu de bescherming van de gebieden wettelijk tot stand gekomen. Bij de voornemens om ook in Denemarken plannen op te stellen hebben zich, vanwege een sterk lokaal verzet, problemen voorgedaan.

Veel milieuministers hebben pogingen ondernomen, maar tot op dit moment is het slechts gelukt instemming van de bevolking te krijgen voor het invoeren van enkele toegangsbeperkingen voor bepaalde gebieden, waar dan alleen de lokale bevolking mag komen. Door tegemoet te komen aan de diverse wensen van de lokale bevolking werd het mogelijk enkele andere beschermingsmaatregelen in te voeren. Het Deense Waddenzeegebied is echter nog niet aangewezen als Nationaal Park. De politici vinden dat een volledige bescherming van het gebied niet behoort te worden ingevoerd tegen de wens van de bevolking en hun vrees voor het verminderen van de kwaliteit van hun leefomgeving. Hiervoor kan men alleen maar sympathie hebben.

De Friese vrouw en haar zware leven worden herdacht middels een standbeeld van vissersvrouw Trine, die trots op de marktplaats in Husum staat.